Romans  «Sənsiz»

musiqi: Üzeyir Hacıbəyli

sözlər:   Nizami Gəncəvi

Romans  «Sevgili canan»

musiqi: Üzeyir Hacıbəyli

sözlər:   Nizami Gəncəvi

Romans  «Ölkəm»

musiqi:  Asəf Zeynallı

sözlər:   Cəfər Cabbarlı

Romans  «Ulduz»

musiqi:  Fikrət Əmirov

sözlər:    Məmməd Rəhim

Müsabiqə iştirakçının səsinə uyğun olaraq ifadə tonallığının dəyişməsi mümkündür.

Tel.: +994 (12) 493 1716