TƏSİSÇİLƏR:

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

BÜLBÜL FONDU

 

BEYNƏLXALQ MUSİQİ XADİMLƏRİ İTTİFAQI

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRİ: ƏBÜLFƏZ QARAYEV

Tel.: +994 (12) 493 1716